Bokföring

Företagets bokföring skall skötas enligt de lagar och regler som gäller, bokslut skall upprättas och deklaration skall göras. Det är mycket att tänka på för att uppfylla alla krav som ställs på ett företags administration, detta hjälper vi dig med.

En korrekt upprättad bokföring är det bästa, och faktiskt det enda, underlag för beslut om verksamheten som man kan ha.

Vi har ständig tillgång till all information som kommer och genom kurser och informationsträffar håller vi oss uppdaterade, för din skull.

Vi utför:

Du lämnar:

Bokslut och deklaration

Vi upprättar efter verksamhetsårets slut bokslut och deklaration för ditt företag. Tillsammans går vi genom hur utfallet har blivit under året och kan då diskutera fram eventuella förändringar som är nödvändiga.