Fakturering

Att sälja eller att göra jobb för andra är ju bra och grunden för att företaget fungerar. Men att skriva ut fakturan och skicka den, det brukar vara något som tyvärr ofta blir lite sent gjort.

Det är ju viktigt att fakturan kommer iväg snarast för ditt företags likviditet. Och bevakning av att betalning kommer in så du får dina pengar.

Vi fakturerar efter underlag från dig såsom följesedlar e d. Fakturan går ut snarast och senast dagen efter att vi fått underlaget. Bevakning av betalning sker och om så krävs går påminnelse ut.

Fakturan kan utformas individuellt enligt dina önskmål för att visa ditt företags särprägel och ingen standardlösning.

Du slipper hålla med frimärken, brevpapper eller fakturablanketter vilket ger en direkt inbesparing bara det.

Reskontra

Som en extra tjänst håller vi reskontra och bevakar att du får betalning för dina fakturor. Vi kan även bistå med kravrutiner om betalning inte sker i tid.

Hushållsnära tjänster RUT/ROT

Utför du s k RUT- eller ROT-tjänster vet du hur omfattande dessa fakturor skall vara. Vi hjälper även till med denna typ av fakturering.

Då du erhåller betalning ombesörjer vi ansökan om utbetalning från Skatteverket.