Leverantörsreskontra

Det är viktigt att du betalar dina leverantörer i rätt tid för att få ett gott rykte och få bra betalningsvillkor, men samtidigt skall inte fakturor betalas för tidigt då det påverkar ditt bankkonto med lägre ränteintäkter eller högre räntekostnader som följd.

Det gäller att betala på exakt rätt dag för att slippa dröjsmålsräntor och att själv förlora ränta på bankkontot.

Vår tjänst bygger på att fakturor betalas på RÄTT dag!

Du lämnar din fakturor, attesterade, till oss och vi utför betalning på rätt dag. Du slipper bevaka själv och kan ägna dig åt din verksamhet.

Reskontra

Vi har ständigt aktuell reskontra med dina aktuella skulder med historik över utförda betalningar samt inköp från respektive leverantör.