Löner

Lönehanteringen är en omfattande och dryg del i admnistrationen och verkar bara bli mer och mer invecklad.

Det finns många gropar att falla i och det kan bli väldigt dyrt att göra fel.

Dina anställda har rätt till RÄTT LÖN på RÄTT DAG

Vi upprättar lönerna efter underlag i form av tidrapporter mm. Vi tar fram lönespecifikationer till de anställda, banklista eller bankfil till banken för utbetalning av lönerna och sammanställning av uppbördsdeklaration för arbetsgivaravgifter och avdragen skatt.

Kontrolluppgifter till de anställda samt rapportering till Skatteverket och Fora sker automatiskt årsvis.

Som en "bieffekt" får du statistik över övertid, semesteruttag, sjukdagar mm.